เกี่ยวกับพริ้นซิเพิล

ความหลงใหลในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อผู้คนบนผืนดินของ ขนิษฐา คบคงสันติ เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอขนขวายหาข้อมูล เรียนรู้ และออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และก่อตั้ง แบรนด์ "พริ้นซิเพิล" ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ได้อนุมัติให้ใช้สัญลักษณ์ฉลากเขียวประเภทแชมพูเป็นรายแรก ของประเทศไทยเมื่อปี 2000

ที่มาของชื่อ "พริ้นซิเพิล" นั้นตรงตัวหากเปิดพจนานุกรม ก็คือ "หลักการ" เป็นหลักการของใครก็ได้ ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือของผู้ใช้ ในมุมมองของผู้ผลิตและทีมงาน พริ้นซิเพิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่หัวใจคือคุณภาพและสิ่งแวดล้อมสีเขียว ด้วยแรกเริ่มมาจากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ยังไม่โดนใจ ไม่ว่าจะราคา เท่าไร จึงริเริ่มค้นคว้า ทำวิจัยทำสินค้าเพื่อตอบสนองตนเอง บวกกับความรักที่มีต่อธรรมชาติและต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีงามให้กับสังคม ความคิดของการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีต่อผู้ใช้ และต้องช่วยให้ธรรมชาติอยู่ได้ด้วย เราต้องไม่รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหากรบกวนต้องให้น้อยที่สุดแต่หาก "หลักการ" หรือ "พริ้นซิเพิล" ในมุมมองของผู้ใช้ เข้าใจว่า ใช้แล้วชอบ ชอบในคุณภาพของพริ้นซิเพิลและหลักการของพริ้นซิเพิล

พริ้นซิเพิลเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผม และผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตแบบมีสไตล์ ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 หรือปี ค.ศ. 1998 เมื่อเริ่มต้น พริ้นซิเพิลทุกขวดเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อมาเรามีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในระบบการผลิตและติดฉลาก เพื่อสนองตอบแบบไม่ติดขัด ทางการตลาดและแรงงาน อย่างไรก็ดีพริ้นซิเพิลดำเนินรอยตามเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราสนับสนุนแรงงานไทยและเชื่อมั่นในฝีมือคนไทย พริ้นซิเพิลทุกชิ้นจึงมาจากน้ำพรรคน้ำแรงของคนไทย ที่มีการสนับสนุนแรงงานท้องถิ่นและสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้แข็งแรง

ด้วยความรักและสนใจในงานศิลป์ เราจึงให้ความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ดูทันสมัยและสวยงาม กอปรกับความใส่ใจในรายละเอียด เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้จากคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาสูตรอยู่เสมอเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด